Sprejeti akti 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 29.1.2004 ob 14.uri

Datum: 03.02.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004Proračun Mestne občine Nova Gorica 2004_ priloga_1Proračun Mestne občine Nova Gorica 2004_priloga_2Proračun Mestne občine Nova Gorica 2004_priloga_3Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkovOdlok o komunalnih taksahSklep o sprejemu načrta razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2004 - 20074-letni razvojni načrt 2004-2007_prilogaSklep o popravku prostorskih sestavin planaSklep o uskladitvi zemljiško - knjižnega stanja z dejanskim stanjem za Grgarske gmajneSklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka KS GrgarSklepi - kadrovske zadeve52 2004 152 2004 2


< Nazaj na seznam