Proračun 2020

Datum: 07.01.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Obrazložitev predloga proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 - Splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 - Posebni del

Načrt razvojnih programov 2020 – 2023

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

 


< Nazaj na seznam