Konstitutivna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Datum: 11.11.2010
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-13/2010
Nova Gorica, 3. november 2010Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem konstitutivno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 11. novembra 2010
ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Dnevni red:


1. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana

Sklep o seznanitvi s poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev v Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in župana Mestne občine Nova Gorica

Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev 10.10.2010

Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev 24.10.2010


2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

Sklep o imenovanju komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana ter obrazložitev


3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov mestnega sveta


4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana


5. Slovesna zaprisega in nastopni govor župana


6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Mirko Brulc
ŽUPAN


< Nazaj na seznam