Sprejeti akti 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 18. decembra 2008

Datum: 18.12.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejetju poročila o izvršenih sklepih 23. seje mestnega sveta z dne 20. november 2008Ugotovitveni sklep o odstopu ter sklep o imenovanju člana odbora za prostorUgotovitveni sklep o odstopu ter sklep o imenovanju člana sveta zavoda Gimnazija Nova GoricaOdlok o proračunu MONG za leto 2009

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2009 - splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2009 - posebni del

Letni program menjave finančnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2009

Letni načrt pridobivanja premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2009

Letni program razpolaganja s premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2009Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica


< Nazaj na seznam