Projekt Phare CBC Slovenija / Italija "Povezovalna pot treh svetišč Sveta Gora – Marijino Celje – Stara Gora"

Datum: 10.07.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Projekt

Osnovni cilj projekta je celovita in enotna predstavitev zgodovinske tematske poti, povezave treh marijanskih svetišč, ki bo obiskovalce ustrezno seznanila o zgodovinskem in kulturnem izročilu, ljudeh, vrednotah, ponudbi prostora v njihovi okolici. Obenem bo povezovalna pot usmerjala in vodila tiste obiskovalce, ki bi vsa tri svetišča radi obiskali peš, s kolesom ali kako drugače. Ciljne skupine so zainteresirane obmejne občine, ki so svojo načelno podporo projektu že večkrat izkazale, krajevne skupnosti, lokalno prebivalstvo, nosilci dejavnosti ožjega in širšega območja, verniki in drugi obiskovalci. Glavne dejavnosti projekta zajemajo pospešeno in dejavno čezmejno sodelovanje občinskih uprav in drugih institucij, pospešeno odpravljanje posledic zadnje mejne razdelitve in vojaških služnosti, kar bi v prvi vrsti omogočilo neposredne, intenzivnejše stike med prebivalci slovenskih in italijanskih vasi, s promoviranjem doseči povečan pretok vernikov, turistov, rekreativcev na območju svetišč in v dolinah soseske. Posledično se pričakuje tudi povečanje turistične ponudbe in drugih dejavnosti, ki se nanjo neposredno vežejo, ter nastanek drugih novih pobud, ki bi pripomogle k revitalizaciji obmejnega območja.


< Nazaj na seznam