Sprejeti akti 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 25.3.2004 ob 14.uri

Datum: 01.04.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi Rafutskega parka z vilo za kulturni spomenik lokalnega pomenaOdlok o spremembi odloka o komunalnih taksahSklepi pri obravnavi 6., 7. in 10. točke dnevnega redaKadrovske zadeveSklep o sprejemu poročila o delu Politehnike Nova Gorica v letu 2003Sklep o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območje komunalne infrastruktureSklep o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območje gospodarske cone OkroglicaSklepi v zvezi s problematiko in finančnim poslovanjem Vrtca Nova Gorica


< Nazaj na seznam