Sprejeti akti 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. 6. 2007

Datum: 21.06.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica Sklep o imenovanju direktorice Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova GoricaSklep o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Nova GoricaSklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju kandidatk za ravnateljico Osnovne šole BranikSklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2007Sklep v zvezi s predlogom Zakona o pokrajinahSklep o predlogu odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnostSklep o predlogu odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova GoricaSklep o predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec Nova GoricaSklep o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Goriški lekarni Nova GoricaPravilnik o načinu dodeljevanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporaboSklep o sprejemu Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega prometaPravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica


< Nazaj na seznam