Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 06018 - drugi operativni odhodki za leto 2019

Datum: 25.11.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Objave nadzornega odbora

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 06018 - drugi operativni odhodki za leto 2019

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
25.11.2021Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2020
25.11.2021Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru proračunske postavke 09082 – izgradnja poslovno – ekonomske cone Nova Gorica Kromberk
25.11.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09.091 – samooskrba Vipavske doline
24.03.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 10052 - investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture
24.03.2021- Končno poročilo o opravljenem nadzoru na kontu 74 – transferni prihodki državnega proračuna ter EU
19.02.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec
08.01.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru glede smotrnosti porabe in ravnanjem s premoženjem v vrtcu Nova Gorica
08.01.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke - 10101 - prevozi učencev
25.11.2020Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 06018 - drugi operativni odhodki za leto 2019
10.11.2020Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.084 - izgradnja kanalizacije Branik in nad proračunsko postavko 07.242 - izgradnja ČN Branik
1 2345