Onesnaženost zraka v zimskem času

Datum: 29.12.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: V središču

Delci PM10 in PM2,5 so mikroskopsko majhni drobci trdne ali tekoče snovi, ki so razpršeni v zraku. Le-ti med drugim vključujejo prah, dim, saje, delce iz obrabe pnevmatik in cestišča, delce prsti itd.

Izgorevanje goriv za ogrevanje v gospodinjstvih, poslovnih in javnih objektih ter cestni promet prispevata največji delež k onesnaženosti zraka z delci PM 10 in PM 2,5. Meritve onesnaženosti zraka z delci se izvaja na lokaciji v Novi Gorici (ob Vojkovi cesti), podatki pa se prikazujejo na spletni strani ARSO in MONG:

https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/

https://prowork-bb.si/econova2_secure/

Najvišje ravni onesnaženosti zraka z delci lahko pričakujemo v večjih urbanih središčih, kjer je prisotnih veliko virov onesnaževanja zraka. Občasne meritve onesnaženosti zraka pa kažejo, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih izven središč, predvsem na območjih, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les. (https://www.nova-gorica.si/v-srediscu/2020122112501256/pravilno_kurjenje_v_sistemih_ogrevanja/)

Najbolj onesnažujejo zrak zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih nepravilno kuri oziroma se za kurjenje uporabljajo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka.

V primeru povišane onesnaženosti zraka z delci PM10 priporočamo občanom in pravnim osebam, da upoštevajo priporočila, ki jih je izdal NIJZ (glej povezavo).

https://www.nijz.si/sl/povisane-ravni-delcev-pm10-v-zraku-priporocila-za-prebivalce

Poleg tega pa tudi priporočamo, da se občani pri izbiri kurilne naprave ali energetski sanaciji objekta obrnejo na usposobljene strokovnjake za energetiko, ki brezplačno svetujejo in pomagajo pri odločitvah v okviru svetovanja ENSVET in preko Eko sklada   pridobijo subvencije ali ugodne kredite za okoljske naložbe.

https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet

https://ekosklad.si/public/prebivalstvo


< Nazaj na seznam