Svetniki glede podaljšanja roka za sanacijo Meblo Iverki

Datum: 04.10.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Župan Mestne občine Nova Gorica Črtomir Špacapan javnosti o izjavljanju svetnikov Mestne občine Nova Gorica o tem, ali so za šestmesečno podaljšanje roka za sanacijo Meblo Iverke sporoča naslednje:

"Danes do 15.30 je še nekaj svetnikov bilo nedosegljivih, zato nismo mogli dobiti njihovih odgovorov. Zato sem se odločil, da počakamo do ponedeljka, da se bodo lahko vsi svetniki opredelili, ali so za ali proti podaljšanju roka za sanacijo Meblo Iverke. Sporočam pa še, da bomo ob morebitnem pozitivnem rezultatu za podaljšanje roka za sanacijo zahtevali, da smo za samo pod naslednjimi pogoji: Meblo Iverka d.o.o. mora v skladu s tretjo točko 70. člena Zakona o varstvu okolja opraviti ves potrebni monitoring sanacijskih ukrepov. Zato zahtevamo, da poleg emisijskih meritev zagotovijo tudi potrebni imisijski monitoring (stanje zraka in hrupa) v okolici podjetja. To pomeni, da v roku 14-ih dni namestijo po pooblaščenem izvajalcu kontinuirane imisijske meritve koncentracije respirabilnega prahu, formaldehida in prašnih usedlin v bližnjem stanovanjskem naselju. Meritve morajo trajati še ves čas poskusnega obratovanja novega elektrofiltra. Nadzor pri izvajanju monitoringa naj spremlja izvedenec za okolje, ki ga imenujejo predstavniki KS Kromberk. Izvedenec naj pred izdajo uporabnega dovoljenja izdela izvedensko mnenje in oceno učinkov izvedene sanacije."


< Nazaj na seznam