Intervencije Štaba za civilno zaščito v nedeljo, 31. oktobra

Datum: 02.11.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Na območju Mestne občine Nova Gorica je v nedeljo, 31. oktobra 2004, zaradi obilnega deževja prišlo do poplav in manjših plazov. Tako je moral Štab civilne zaščite Nova Gorica večkrat posredovati. Objavljamo poročilo štaba:

OPIS POSAMEZNIH DOGODKOV Posamezni dogodki:

• Izpad elektrike na Trnovsko- Banjški planoti - ura : 5.30

• Voda poplavila stanovanje v Dornberku ( Ristič Duška ) - ura : 8.50

• Plaz na parceli Šinigoj Alojz, Potok 20, nad mizarsko delavnico - ura 12.20,

• Poškodba strehe na objektu KS Dornberk, ogrožena stanovalka -ura: 13.30

• Poplave v KS Bate. Voda ogroža naselje Bate - ura:16.30

• Plaz v Stari gori pri O.K. Koral . Cesta je delno zaprta. Nevarnost nadaljnjega plazenja - ura :17.30

• Udar strele v Solkanu - ura :17.30

• Udor vode skozi streho v Kidričevi ulici v Novi Gorici ( Ruski bloki). Ogroženi starejši prebivalci v bloku- ura 14.30.

• Poplava v Gasilskem domu v Novi Gorici Ura :16.30

• Potok poplavil cestišče na Damberju, sprožil se je manjši plaz - ura :16.35

• V Stari Gori pred bolnico je podrlo večje drevo prek ceste - ura : 17.30

• Poplava v bloku Erjavčeva 31, Nova Gorica. Trenutno ni možno prečrpavanje zaradi zaklenjenega jaška - ura : 18.10

• Voda zalila 1 km ceste (cc. 20cm ) na območju Čepovan vas - požiralnik Puštale - ura : 18.30.

• SENG Nova Gorica javlja , da je možno pričakovati v prihodnjih urah pretok iz jezera v Solkanu večji od od 1500 m3/ s in poznejše naraščanje pretoka, do 2500 m3/ - ura: 19.23

• Premik plazu v Šmihelu – ura 20.00IZVEDENI ZAŠČITNI UKREPI

• Izpad elektrike na Trnovsko- Banjški planoti .Aktiviranje - Elektro Primorske

Nadaljnji ukrepi: popravilo poškodovanega daljnovoda.

• Voda poplavila stanovanje v Dornberku (Ristič Duška). Aktiviranje PGD Dornberk, začasna ustavitev vode

Nadaljnji ukrepi: obvestiti lastnika objekta .

• Plaz na parceli Šinigoj Alojz, Potok 20. Aktiviranje PGD Dornberk , ogled in ocena nevarnosti

Nadaljnji ukrepi: izdelati poročilo geologa ter pripraviti predlog nujne intervencije .

• Streha na objektu KS Dornberk. Ogrožena stanovalka v domu. Aktiviranje PGD Dornberk , ojačanje konstrukcije

Nadaljnji ukrepi: obvestiti lastnika objekta .

• Poplave v KS Bate. Voda ogroža naselje Bate. Aktiviranje PGD Čepovan , VGP Soča ter g. Magajne D.

Nadaljnji ukrepi: intervencija ARSO MOPE Nova Gorica .

• Plaz v Stari gori pri O.K. Koral . Cesta je delno zaprta. Nevarnost nadaljnjega plazenja. Aktiviranje Jug Boris, PGD Nova Gorica in Cestno Podjetje Nova Gorica

Nadaljnji ukrepi: izdelati poročilo geologa ter pripraviti predlog nujne intervencije

• Udar strele v Solkanu : Aktiviranje PGD Nova Gorica

Nadaljnji ukrepi:strokovno poročilo pristojne službe

• Udor vode skozi streho v Kidričevi ulici- Ruski bloki. Problematične okoliščine zaradi starejših prebivalcev v bloku. Aktiviranje PGD Nova Gorica, zaustavitev vode

Nadaljnji ukrepi: izdelati poročilo o nastali škodi in obvestiti upravljalca.

• Premik plazu v ulici Bratov Hvalič. Aktiviranje g. Danilo Magajne

Izdelati geomehanično poročilo, nato nujni intervencijski ukrepi

• Poplava v Gasilskem domu v Novi Gorici. Aktiviranje PGD Nova Gorica, črpanje vode

Nadaljnji ukrepi: izdelati program sanacije objekta

• Potok poplavil cestišče na Damberju, manjši plaz. Aktiviranje PGD Nova Gorica, preusmeritev vode

Nadaljnji ukrepi: izdelati geološko poročilo, nato intervencija ARSO MOPE Nova Gorica

• V Stari Gori pred bolnico je podrlo večje drevo prek ceste . Aktiviranje GE Nova Gorica in Komunala Nova Gorica.

Nadaljnji ukrepi: odstranitev drevesa – takoj.

• Poplava v bloku Erjavčeva 31, Nova Gorica. Trenutno ni možno prečrpavanje zaradi zaklenjenega jaška. Aktiviranje PGD Dornberk

Nadaljnji ukrepi : prečrpavanje vode.

• Voda zalila 1 km ceste cc. 20cm na območju Čepovan vas – požiralnik Puštale. Aktiviranje PGD Čepovan ,postaviti cestno signalizacijo

Nadaljnji ukrepi :Očistiti utok v požiralnik .

• SENG Nova Gorica javlja , da je možno pričakovati v prihodnjih urah pretok iz jezera v Solkanu večji od od 1500 m3/ s in poznejše naraščanje pretoka do 2600

Nadaljnji ukrepi: Obveščati župane ogroženih občin; Štab CZ preide v stanje m3/ s

pripravljenosti.

• Premik plazu v Šmihelu. Aktiviranje PGD Nova Gorica, Štab CZ

Nadaljnji ukrepi : merjenje geomehanskih inklinacijiSTROŠKI INTERVENCIJE Materialni stroški – redna dejavnost

 Stroški refundaciji osebnih dohodkov – 36.000 sit

 Stroški prehrane – 130.000 sit

 Storitve z delovnimi stroji, prevozi, interventni ukrepi, izdelava in montaža improviziranega zadrževalnika :

- Eurounvest Nova Gorica : 110 000 sit

- Sedej Stanislav SP, Solkan : 40.000 sit

-Soča VGP, Nova Gorica : 200.000 sit

PREDLOG NUJNIH INTERVENCIJSKIH UKREPOV NA PLAZOVIH Plaz v Dornberku ( Potok 20 )

 Plaz v Damberju ( Iztokova ulica )

 Plaz v ulici Bratov HvaličIzvede se najnujnejše intervencijske ukrepe, ki obsegajo :

- Izdelava geomehaničnega poročila

- Nujna zemeljska dela za izvedbo odvodnjavanja

- Gradbeno tehnični ukrepi ( izdelava podpornih zidov ali kamnitih zložb )

za izvedbo omenjenih nujnih ukrepov, je potrebno zagotoviti finančna sredstva iz proračunske rezerve ( ocena – cca 15.000.000 sit )Vodja ukrepov ZRP/vodja intervencije/:Bogdan Zoratti


< Nazaj na seznam