Preklic velike sušne ogroženosti

Datum: 20.06.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. 64/94) ter v skladu z Uredbo o organiziranju in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, je župan Mestne občine Nova Gorica sprejel naslednji SKLEP:

1. člen

Preklicuje se ukrepe s katerimi je bila razglašena velika sušna ogroženost 13. 6. 2003.

2. členObčane opozarjamo, da tudi vnaprej varčno uporabljajo pitno vodo, predvsem pri pranju avtomobilov in zalivanju vrtov.3. členVsi ostali ukrepi, ki se nanašajo na obveščanje o problematiki in prevozu pitne vode, ostanejo še naprej v veljavi.4. členTa sklep velja takoj.


< Nazaj na seznam