Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti - LAS

Datum: 23.10.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za družbene dejavnosti
Rubrika: Sporočilo za javnost

USTANOVITEV LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

Za usmerjanje in usklajevanje aktivnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, vezanih na problematiko drog, je župan ustanovil Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti – LAS. Deset članska skupina, ki je sestavljena iz strokovnjakov iz različnih področij dela ter predsednika zainteresirane javnosti je bila konstituirana 20.10.2003.LAS je strokovno in posvetovalno telo za župana, mestni svet Mestne občine Nova Gorica in druge organe občine kot tudi za posamezne izvajalce programov preprečevanja zasvojenosti.Naloge LAS-a so:

- proučevanje stanja in načrtovanje ukrepov za zmanjšanje

povpraševanja po

prepovedanih drogah

- spremljanje in koordiniranje ukrepov za preprečevanje uživanja

prepovedanih drog

- usklajevanje in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje

uporabe

prepovedanih drog

- oblikovanje predlogov za sofinanciranje programov preprečevanja

uporabe drog

- priprava poročil za Mestni svet

- druge aktivnosti vezane na preprečevanje zasvojenosti.


< Nazaj na seznam