Pojasnilo glede prenove recepcije v avli Mestne občine Nova Gorica

Datum: 28.10.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

V zvezi z protestom, ki so ga na upravo Mestne občine Nova Gorica naslovili iz Društva primorskih arhitektov glede obnove recepcije v avli občinske stavbe ter kot odziv na peticijo, ki so jo javnosti pred kratkim naslovili iz Združene liste socialnih demokratov, podaja direktor občinske uprave, Štefan Krapše, naslednjo izjavo za javnost:

Uprava Mestne občine Nova Gorica že nekaj let sistematično obnavlja svoje upravne prostore z namenom posodobitve ter doseganja večje funkcionalnosti za izvajanje upravnih dejavnosti za občane.

Tako smo doslej obnovili avlo in atrij občinske stavbe, stekleno in zeleno dvorano, vetrolov…

Že lansko leto smo načrtovali obnovo dotrajane, premajhne in nefunkcionalne recepcije, ki smo jo končno pričeli izvajati pred tednom dni.Arhitekturo prenove smo zaupali arhitektu Mitju Kristančiču ( ki je bil tudi avtor obnove zgoraj navedenih prostorov v skrbi za enotno podobo ).

Zahteve naročnika ( Mestne občine Nova Gorica ter Servisa skupnih služb Vlade RS – za Upravno enoto ) so bile:

• funkcionalna recepcija

• možnost umestitve štirih delovnih mest

• varnost in preglednost

• upoštevanje vseh vidikov varstva pri delu za zaposlene ( tudi preprečevanje prepiha ter talno ogrevanje )• dostopnost za invalide

• centralna lokacija na začetku avleArhitekt je upošteval navedene zahteve, pri čemer je žal moral nekoliko prekriti obstoječi mozaik, ki pa nikakor ni uničen, kot se je v javnosti napačno prikazovalo, temveč je ustrezno zaščiten in zavarovan.

Recepcija se namreč pojmuje kot začasen objekt , kot del opreme, ki se po preteku relativno kratkega časa ponovno spremeni, pač glede na nove potrebe in funkcije uprave. Domnevamo, da bo z razvojem sodobnih tehnologij postala tako zasnovana recepcija čez čas nepotrebna, saj bo vedno več občanov in državljanov opravljalo upravne storitve kar od doma preko elektronskih medijev ( projekt "e-uprava" ).V petek 25.X. 2002 smo se srečali predstavniki uprave mestne občine s predsednikom Društva primorskih arhitektov ter z nekaterimi predstavniki upravnega odbora društva ter se dogovorili, da:

• bodo bodoči večji posegi v občinski upravni stavbi izvedeni po predhodno dogovorjenem in sprejetem programu obnov, ki ga potrdi Mestni svet

• bodo večji posegi predhodno strokovno usklajeni z Društvom primorskih arhitektov v smislu spoštovanja integritete stavbe ( tako arhitekture kot interiera )Sicer pa so še predvideni naslednji večji posegi v občinsko upravno stavbo: ureditev ogrevanja in klimatizacije, namestitev dvigala, zamenjava dotrajanih oken, preureditev podstrešja, preureditev sedanje fotokopirnice ter ureditev kletnih prostorov, o čemer bomo javnosti sproti obveščali !


< Nazaj na seznam