Zunaj razpis za izbiro izvajalca investitorskega inženiringa za Športno dvorano v Novi Gorici

Datum: 16.01.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

V prvi številki Uradnega lista RS sta Mestna občina Nova Gorica in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport skupno objavili razpis za izbiro izvajalca investitorskega inženiringa za Športno dvorano v Novi Gorici. Razpis je odprt do 2.2.2004 kar pomeni, da bomo v prvi polovici februarja 2004 pridobili izvajalca, ki bo vodil nadaljnje postopke pred pričetkom gradnje športne dvorane, zadolžen pa bo tudi za gradbeni nadzor v času gradnje.

Objekt, s katerim bo pridobljeno 7.300 m˛ telovadnih povrđin oziroma 11 vadbenih enot bosta financirali Mestna občina Nova Gorica v viđini 47 % ter Ministrstvo za đolstvo, znanost in đport v viđini 53 %. S đportno dvorano bodo pokrite potrebe po telovadnih površinah za Osnovno šolo M. Štrukelj za katero so zagotovljene 4 vadbene enote kot tudi za potrebe Šolskega centra Nova Gorica in Tehniškega šolskega centra Nova Gorica katerim bo namenjeno 7 vadbenih enot. V času, ko se v telovadnicah ne bo izvajal pouk pa bodo prostori namenjeni športnim klubom in bodo omogočene tudi večje športne prireditve. V objektu bodo zagotovljeni tudi prostori za potrebe gledališke gimnazije, saj je načrtovana manjša gledališka dvorana s spremljajočimi prostori. Sredstva za celotno investicijo bosta oba financerja zagotovila v treh letih.


< Nazaj na seznam