Objava ponudb za prodajo kmetijskega zemljišca, kmetije oz. gozda - aktualne objave

Datum: 04.07.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Na portalu Upravnih enot se pod rubriko "javne objave" objavljajo ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, gozdov ali kmetij. Podlaga za objavo je 3. odstavka 20. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS 59/96, 31/98-odl.US, 1/99-ZNIDC, 54/00-Zkme, 68/00-odl.US, 27/02-odl.US, 58/02-ZMR-1, 110/02-ZUreP-1 in ZGO-1 in 36/03). Ponudbe so aktualne 30 dni od dneva objave.

Naslov portala Uperavnih enot je : http://upravneenote.gov.si/upravneenote/Na navedenem portalu izberete rubriko javne objave in nato upravno enoto, kjer želite izvedeti informacije o ponudbi zemljišč (npr. Nova Gorica).

Objave so razvrščene po kulturi zemljišča. S klikom na kulturo dobite seznam vseh aktualnih ponudb izbrane kulture, z možnostjo ogleda vsebine ponudb.


< Nazaj na seznam