Nujen posek odmirajočih dreves v mestu

datum: 08.07.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

Hrasta na Rejčevi ulici v Novi Gorici sta bila že dlje časa v slabem stanju. Koncesionar Komunala Nova Gorica d.d. ju je zaradi zagotavljanja varnosti po navodilu mestne občine obrezal že v letu 2016. Da bi jima nekoliko podaljšali življenjsko dobo, ju takrat nismo posekali v celoti. Letos pa ju je bilo potrebno odstraniti, saj sta žal v veliki meri odmrla in sta predstavljala nevarnost za mimoidoče in promet. Posekana drevesa bomo nadomestili z novimi ob izgradnji kolesarske poti po Rejčevi cesti. Dela se bodo predvidoma začela še letos ali najkasneje 2020. 

V prihodnje bomo o vseh načrtovanih posekih odmrlih dreves javnost predhodno obveščali. Sicer pa vodstvo občine dosledno zasleduje cilj urejanja obstoječega zelanja in dreves v mestu, oživitev obstoječih ulic, ki so obogatene z drvesi in zelenjem, ter pripravlja načrt za dodatno zelenitev mesta. To počnemo ob podpori stroke in hortikulturne komisije, saj bomo tako dosegli ustreznejšo zasaditev in zagotovitev pogojev za rast drevesnih vrst, ki so značilne za naše kraje.

 

 

Obrez dreves na Rejčevi ulici v Novi Gorii leta 2016 (vir: Komunala Nova Gorica d.d.)

Fotografija: Obrez dreves na Rejčevi ulici leta 2016
(vir: Komunala Nova Gorica d.d.)