Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Datum: 29.05.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Eko sklad je objavil Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe:
- nakup novega/testnega vozila na električni pogon;
- nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega/testnega vozila na električni
- pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
- predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za:
- nakup novega/testnega vozila kategorije M1, N1, L7e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
- nakup novega vozila kategorije L6e, L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
- predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
-nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika. Podrobnejši opis kategorij vozil je razviden iz pozivne dokumentacije.

 

Rok za prijavo

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: 

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

 

Informacije

www.energetika-portal.si/javne-objave
ekosklad@ekosklad.si
01 241 48 20 v ponedeljek, sredo in petek med 12.00 in 14.00