Objava 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za skupino LAS V objemu sonca

Datum: 17.05.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

LAS V objemu sonca je 10. maja objavil 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz EKSRP znaša 355.000,00 EUR, delež sofinanciranja upravičenih stroškov pa znaša do 80 %.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba v programskem obdobju 2014–2020 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS V objemu sonca dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog: do srede, 12. junija 2019 (do 13. ure – v primeru osebne dostave).

Informacije o javnem pozivu:
las-vobjemusonca@rra-sp.si; 05 330 66 81 (vsak delovnik med 9.00 in 13.00)

Osebno po predhodnem dogovoru, na sedežu LAS V OBJEMU SONCA, v pisarni vodilnega partnerja RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica.

Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge (do 7. junija 2019).

Več na spletni stran LAS v objemu sonca.