Brezplačno usposabljanje za samostojno usposabljanje na področju digitalne umetnosti (projekt Artehgal)

Datum: 28.03.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Brezplačno 40-urno usposabljanje za samostojno ustvarjanje na področju DIGITALNE KULTURE (sklop DIGITALNA KULTURA) je eden od petih sklopov usposabljanj operacije ARTEHGAL v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture in kreativnega sektorja ter krepitvi njihove samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje, v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018-2019. Ostali sklopi so: RASTLINE, KOVAŠTVO, ZEMLJA IN ŽIVALI.

KOMU JE NAMENJENO?
Usposabljanje je namenjeno pripadnicam in pripadnikom manjšinskih etničnih skupnosti* ter invalidom, ki bodisi že delajo v kulturi, bodisi želijo na področjih usposabljanja delati ali poglobiti svoje kompetence, izboljšati svoje zaposlitvene možnosti, pričeti novo ali razširiti obstoječo dejavnost.

OPIS IN TRAJANJE USPOSABLJANJA
Vsebina usposabljanja [SKLOP – DIGITALNA KULTURA] je prilagojena potrebam in predznanju udeležencev. Obsega predavanja in praktično delo v trajanju 40 ur. Usposabljanje poteka do dvakrat tedensko oz. v dogovoru z udeleženci od 21. marca 2019 v Solkanu, v prostorih krajevne skupnosti, Trg Jožeta Srebrniča 7 (dostopno za invalide).

PRIDOBLJENE KOMPETENCE
Po redni udeležbi in uspešno zaključenem 40-urnem usposabljanju bodo udeleženci pridobili kompetence za delo z digitalnimi pripomočki. Vešči bodo zajema in obdelave slik in videa. Spoznali bodo sodobno fotografsko in snemalno opremo in programe ter različne načine uporabe slikovnih gradiv v sodobnih digitalnih izdelkih.

PRIJAVA
Pisne prijave zbiramo do vključno 28. marca 2019 oz. do zapolnitve mest. Prijavite se z izpolnitvijo prijavnice na povezavi: PRIJAVA. Prijavo bomo pisno potrdili. Veseli bomo vseh motiviranih, uka in ustvarjanja željnih kandidatk in kandidatov. Obljubljamo enkratno vrhunsko ustvarjalno okolje. Število mest na usposabljanju je omejeno.

INFORMACIJE
FB/Artehgal
www.artehgal.si
info@artehgal.si

ARTEHGAL_obvestilo.pdf

 

*manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji - Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi), nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različne manjšinske etnične skupnosti ter priseljenci.