7. seja komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja, ki bo dne 26.3.2020 med 15. in 17. uro po telefonu

Datum: 24.03.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za nagrade, priznanja
in odlikovanja

 

Številka: 900-10/2019-
Nova Gorica, 23. marca 2020

 

V A B I L O


Sklicujem 7. sejo komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja, ki bo potekala v


ČETRTEK, 26. marca 2020, med 15. in 17. uro po telefonu.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 6. seje komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja, ki je bila 10. 2. 2020
2.    Objava razpisa za podelitev priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2020
3.    Potrditev obrazca za vlaganje predlogov
4.    Razno.

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 


                                      Andrejka Markočič Šušmelj
                                               PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije

 


< Nazaj na seznam