2. seja komisije za peticije in enake možnosti, ki bo v torek, 13. novembra 2018 ob 16. uri

Datum: 13.11.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za peticije in
enake možnosti

 

Številka: 900-13/2018-3
Nova Gorica, 9. novembra 2018

 

V A B I L O


Sklicujem 2. sejo komisije za peticije in enake možnosti, ki bo v

 

TOREK, 13. novembra 2018 ob 16.00 uri
v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika seje komisije za peticije in enake možnosti, ki je bila 9. 5. 2018
2.    Dokončna obravnava vloge Marka Smerajca
3.    Razno.

 


Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

dr. Klemen Miklavič    
PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam