41. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v sredo, 17. oktobra 2018 ob 16.00 uri

Datum: 12.10.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-27/2014-87
Nova Gorica, 12. oktobra 2018


V A B I L O


Sklicujem 41. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


SREDO, 17. oktobra 2018 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 40. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 19. 9. 2018
2. Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za oddajo poslovnega prostora v pritličju stavbe Mestne občine Nova Gorica za nedoločen čas
3. Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za najem dela zemljišča parc. št. 1509 k. o. Nova Gorica (pogodba št. 478-434/2008-6)
4. Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za najem dela zemljišča parc. št. 1509 k. o. (pogodba št. 478-403/2008-7)
5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019
6. Razno. 

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


 Tomaž Jug
 PREDSEDNIK

VABLJENI:
• župan
• člani odbora
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam