27. seja odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 23. oktobra 2017 ob 16:30 uri

Datum: 20.10.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINE NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo
in zdravstvo


Številka: 900-29/2014-74
Nova Gorica, 20. oktobra 2017

V A B I L O

Sklicujem 27. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 23. oktobra 2017 ob 16.30 uri
v zeleni  dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Potrditev zapisnika 26. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 25. 9. 2017
2.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2017 (skrajšani postopek)
3.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                mag. Lara Beseničar Pregelj
                                           PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam