Franko Kacafura imenovan za pristojnega za posredovanje informacij javnega značaja v novogoriški občinski upravi

Datum: 06.11.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Na podlagi 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 24/03) je župan Mestne občine Nova Gorica Mirko Brulc 4.11.2003 za osebo, pristojno za posredovanje informacij javnega značaja v upravi Mestne občine Nova Gorica, določil Franka Kacafuro, načelnika Oddelka za splošne zadeve.

V mesecu marcu 2003 je namreč stopil v veljavo Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. ta zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (dokumenta), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.


< Nazaj na seznam