1. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v sredo, 20. februarja 2019 ob 16. uri

Datum: 14.02.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-17/2019-1
Nova Gorica, 14. februarja 2019


V A B I L O


Sklicujem 1. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


SREDO, 20. februarja 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (prva obravnava)
2.    Predlog Sklepa o določitvi števila delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje župana
3.    Predlog Spremembe Statuta Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)
4.    Predlaganje kandidatov za člane komisij, ki vodijo postopke dodeljevanja sredstev za področja športa, otrok in mladine ter tehnične kulture
5.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Simon Rosič
PREDSEDNIK

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam