Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

40. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. oktobra 2018 ob 13. uri

DATUM OBJAVE 04. oktober 2018
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-21/2018-3
Nova Gorica, 4. oktober 2018  

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 40. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 18. oktobra 2018 ob 13.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 39. seje mestnega sveta, ki je bila 20. septembra 2018
          
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Zavod za gozdove Republike Slovenije, Območna enota Sežana ter obrazložitev

5A. Predlog sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 04002 – stroški oglaševalskih storitev

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 04002 – stroški oglaševalskih storitev

Končno poročilo

5B. Predlog sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 07113 – praznična okrasitev mesta

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 07113 – praznična okrasitev mesta

Končno poročilo

6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v MONG (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019

Mnenje Športne zveze Nova Gorica

Soglasje k Letnemu programu športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018

Soglasje Javnega zavoda za šport Nova Gorica k predlogu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica in predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v MONG

8.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za oddajo poslovnega prostora v pritličju stavbe Mestne občine Nova Gorica za nedoločen čas

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi za oddajo poslovnega prostora v pritličju stavbe Mestne občine Nova Gorica za nedoločen čas ter obrazložitev

9.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za najem dela zemljišča parc. št. 1509 k. o. Nova Gorica (pogodba št. 478-434/2008-6)

Sklep o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za najem dela zemljišča parc. št. 1509 k. o. Nova Gorica (pogodba št. 478-434/2008-6) ter obrazložitev

10.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za najem dela zemljišča parc. št. 1509 k. o. Nova Gorica (pogodba št. 478-403/2008-7)

Sklep o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za najem dela zemljišča parc. št. 1509 k. o. Nova Gorica (pogodba št. 478-403/2008-7) ter obrazložitev

11.    Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 3

Sklep o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 3

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 3 – dopolnitev oktober 2018

12.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019

Sklep o določitvi vrednosti točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 4906/4 in 4906/5 k. o. Branik

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 4906/4 in 4906/5 k. o. Branik ter obrazložitev

Grafični prikaz

14.    Predstavitev prejetih arhitekturnih predlogov umestitve vsebin v objekt Daimond.

Skrajšano poročilo o razpisu za izdelavo strokovne podlage za celovito prenovo objekta »daimond« v katerem se bo uredila tržnica in predlog ureditve parkirišča zahodno od trgovske hiše


 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 


    Matej Arčon
    ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti