Javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

Datum: 02.08.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021.

Prijavitelji lahko prijavijo razvojne projekte, ki predstavljajo nabor aktivnosti izvajalca, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. Za namen tega javnega razpisa se pod pojmom razvojni projekt štejejo aktivnosti na področju aplikativnih raziskav, inovacij, naprednih tehnologij s področja digitalizacije, informacijsko komunikacijske tehnologije in drugih sodobnih tehnologij in z njimi povezanih izobraževalnih dejavnosti, skupnih projektov med izobraževalnimi ustanovami in podjetji ter drugimi ustanovami, ki povezujejo terciarno izobraževanje z inovacijami, raziskovanjem z lokalnimi gospodarskimi in drugimi organizacijami s ciljem spodbujanja napredka obstoječih in novih podjetij na osnovi znanja in novih tehnologij. Razvojni projekti morajo izkazovati razvoj dodiplomskega in podiplomskega študija.

Rok za prijavo je petek, 20. 8. 2021, do 10.00 ure.

 

Javni razpis_terciarno izobraževanje_ 2021.pdf

 

Razpisna dokumentacija_terciarno_izobraževanje_splošni del.pdf

 

Razpisna dokumentacija_prijavna dokumentacija_2021.pdf


< Nazaj na seznam