Izjava župana za javnost glede problematike v zvezi z Iverko

Datum: 03.10.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

"Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije je pri odločanju o pritožbi Mebla Iverke zaprosilo vse zainteresirane za to, da podajo svoje mnenje o možnostih, da bi Iverki ob predložitvi ustreznih garancij podaljšali sanacijski rok. Za mnenje so bili zaprošeni tudi svetniki in svetnice Mestne občine Nova Gorica. V ta namen sem v sredo, 2.10.2002, sklical predstavnike svetniških skupin in jih seznanil s prošnjo ministrstva. Glede na to, da so bili pogledi predstavnikov svetniških skupin zelo različni, ni bilo mogoče doseči enotnega mnenja, zato sem se odločil, da se vsem svetnikom in svetnicam pošlje vprašalnik, kakšno stališče podpirajo. Stališča bodo oblikovana do petka in jih bomo sporočili Ministrstvu za okolje in prostor in posredovali javnosti. Ministrstvo za okolje in prostor bo za mnenje zaprosilo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, sindikate, zaposlene v Iverki in Društvo za kakovost bivanja."


< Nazaj na seznam