2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Datum: 10.05.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

LAS V objemu sonca z dnem 10. 5. 2019  objavlja

2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev

Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca

iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju razvojnih ciljev iz Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba v programskem obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS V objemu sonca dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog: do srede, 12. 6. 2019 (do 13.00 ure – v primeru osebne dostave).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 355.000,00 evrov.

Razpis je objavljen na: http://www.las-vobjemusonca.si/

Dodatne informacije: po elektronski pošti: las-vobjemusonca@rra-sp.si, po telefonu: 05 330 66 81, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Vprašanja sprejemamo do 7. 6. 2019.

 

Razpisna dokumentacija: 

1. 2. J A V N I  P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

2. Vloga za prijavo operacije – prijavni obrazec

Priloga 1: Finančni načrt operacije

Priloga 2: Časovni načrt aktivnosti

Priloga 15: Pogodba o sodelovanju med nosilcem operacije in partnerji

3. Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge

4. Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR), 2. 2. 2018

5. Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18)

6. Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

7. Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

 

Pravna podlaga: