Apel Čebelarske zveze Slovenije pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Datum: 13.03.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že od pradavnine. Z njenim pridelkom medom si je človek že v prazgodovini tešil lakoto in celo reševal življenje. Tekom svojega razvoja je spoznal še ostale številne koristnosti čebele: od njenih pridelkov pa do opraševanja sadnega drevja in kulturnih rastlin. Čebela in njeni proizvodi imajo tako že tisočletja pomembno vlogo v prehrani, medicini, še posebno pa v ekologiji. Le vlogi čebele kot opraševalca se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v naši prehrani, pa tudi za rastlinsko raznovrstnost v naravi.

Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih nabirajo medičino in cvetni prah, pogosto pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) predpisani v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1) (Uradni list RS, št. 83/12), še vedno prihaja do pomorov čebel.

Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse uporabnike FFS prosijo, da te uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja. Posebno pozornost naj posvetijo čebelam s sledečimi ukrepi:

- Pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele. Na splošno so za čebele škodljivi vsi insekticidi in imajo to tudi napisano na etiketi. Posebno bodite pozorni na znak čebele v rdečem okvirju.

- Priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih priporočenih odmerkih.

- Uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke.

- Pred škropljenjem pokosite podrast v sadovnjaku ali vinogradu.

- Škropite v večernih urah ali ponoči, ko se čebele že v panjih.


Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in zvokov brenčečih čebel ter da bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, slovenski čebelarji pozivajo vse uporabnike FFS, da so pri njihovi uporabi skrajno previdni.