8. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 28. september 2021 ob 15:30 uri

Datum: 22.09.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0013/2021-1    
Nova Gorica, 22. september 2021  


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 8. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v TOREK, 28. septembra 2021 ob 15.30 uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlog dnevnega reda:

1.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog Sklepa o imenovanju direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

2.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica (prva obravnava).

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica ter obrazložitev

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.


dr. Klemen Miklavič  
          ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam