Sprejeti akti 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 4. februarja 2021 ob 15. uri

Datum: 19.02.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

SPREJETI AKTI 22. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 4. FEBRUARJA 2021 OB 15. URI
 
Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 17. decembra 2020

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

5. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava).

Sklep, da se Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica v prvi obravnavi ne sprejme

6. Predlog Sklepa o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica za zadolževanje

Sklep o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica za zadolževanje

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep da se o Odloku  o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica opravi druga obravnava

8. Predlog Dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)

Dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica

10. Predlog sklepa o seznanitvi z realizacijo ukrepov pomoči gospodarstvu za blažitev posledic epidemije COVID -19   

Sklep o seznanitvi z realizacijo ukrepov pomoči gospodarstvu za blažitev posledic epidemije COVID -19 

Dodatni sklep o pripravi pravilnika o pomoči gospodarstvu, ki se ga predhodno uskladi z obrtno in gospodarsko zbornico

11. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom Mestne občine Nova Gorica in drugih organizacij o ukrepih ter oblikah pomoči prebivalcem lokalne skupnosti v letu 2020 ter trenutnem stanju potreb ranljivih skupin v lokalni skupnosti

Sklep o seznanitvi s Poročilom Mestne občine Nova Gorica in drugih organizacij o ukrepih ter oblikah pomoči prebivalcem lokalne skupnosti v letu 2020 ter trenutnem stanju potreb ranljivih skupin v lokalni skupnosti

12. Predlog Sklepa o seznanitvi s pregledom stanja projekta izgradnje kanalizacije Branik in oceno potrebnega časa in finančnih sredstev za dokončanje izgradnje

Sklep o seznanitvi s pregledom stanja projekta izgradnje kanalizacije Branik in oceno potrebnega časa in finančnih sredstev za dokončanje izgradnje


< Nazaj na seznam