Javni razpis za sofinanciranje programov športa v MONG

Datum: 13.01.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

Rok oddaje: do 31. januarja 2020 do 10. ure

 

Objavljeno besedilo javnega razpisa - šport 2020.pdf

Obrazec - PRIJAVA 2020.doc

Obrazec št. 1 - 2020 - podatki o izvajalcu.doc

Obrazec št. 2 - 2020 - podatki o kadrovski strukturi izvajalca in finančna konstrukcija.doc

Obrazec št. 3 - 2020 - podatki o vidnih dosežkih v preteklem letu.doc

Obrazec št. 4 - 2020 - seznam članstva po kategorijah.doc

Obrazec št. 5 - 2020 - prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok.doc

Obrazec št. 6 - 2020 - prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok.doc

Obrazec št. 7 - 2020 - prostočasna športna vzgoja mladine.doc

Obrazec št. 8 - 2020 - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.doc

Obrazec št. 9 - 2020 - kakovostni šport.doc

Obrazec št. 10 - 2020 - vrhunski šport.doc

Obrazec št. 11 - 2020 - športna rekreacija.doc

Obrazec št. 12 - 2020 - šport invalidov.doc

Obrazec št. 13 - 2020 - šport starejših.doc

Obrazec št. 14 - 2020 - večje športne prireditve.doc

Obrazec št. 15 - 2020 - organiziranost v športu.doc

Izjava o resničnosti in točnosti podatkov 2020.doc

Dodatna pojasnila za razpis - šport 2020.doc

Osnutek pogodbe - razpis 2020.doc

Odlok o sofinanciranju programov in področij LPŠ v MONG.pdf

Odlok o sofinanciranju programov in področij LPŠ v MONG - sprememba 2018.pdf

Letni program športa 2020.pdf

 


< Nazaj na seznam