Proračun 2017

Datum: 11.01.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

Obrazložitev Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 - splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 - Posebni del

Načrt razvojnih programov 2017 – 2020

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2017

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2017

 


< Nazaj na seznam