Proračun 2015

Datum: 05.02.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Proračun

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

Obrazložitev Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

Proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto2015 - splošni del

Proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto2015 - Posebni del

Načrt razvojnih programov 2015 – 2018

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2015

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2015< Nazaj na seznam