Sprejeti akti 2. dela 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v torek, 10. februarja 2015

Datum: 10.02.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 2. dela 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v torek, 10. februarja 2015

Dnevni red:

11.  Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter Vrtojba

Sklep o obravnavi in potrditvi osnutka koncesijske pogodbe na Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica pred objavo razpisa za izbiro koncesionarja 

12.  Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

13.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

17.  Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MONG (prva obravnava)

Sklep o izvedbi druge obravnave predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica

18.  Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi št. 478-137/2007-32 za obdobje pet let  

Sklep o podaji soglasja k zakupni pogodbi št. 478-137/2007-32 za obdobje pet let

19.  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 1523/4 k.o. Prvačina 

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 1523/4 k.o. Prvačina

20.  Predlog Sklepa o izhodiščih za sklenitev sporazuma o prostorski umestitvi kampusa Univerze v Novi Gorici

Sklep o izhodiščih za sklenitev sporazuma o prostorski umestitvi kampusa Univerze v Novi Gorici
 


 

 


< Nazaj na seznam