Sprejeti akti 1. dela 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 5. februarja 2015

Datum: 05.02.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 1. dela 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 5. februarja 2015

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 2. seje mestnega sveta, ki je bila 22. decembra 2014 in 3. seje mestnega sveta, ki je bila 15. januarja 2015

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejetju poročila o izvršenih sklepih konstitutivne seje, ki je bila 5. novembra 2014, 1. izredne seje, ki je bila 25. novembra 2014, 2. izredne seje, ki je bila 12. decembra 2014, 2. seje, ki je bila 22. decembra 2014 in 3. seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 15. januarja 2015

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju članov v komisijo za mednarodne odnose

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Sklep o imenovanju članov v komisijo za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica

6. Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2015 (druga obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

Sklep o zagotavljanju sredstev  za kritje stroškov izvajanja programa Multimedijske komunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

9. Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

10. Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanje odpadnih voda

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanje odpadnih voda

15.A. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v MONG

16. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v letu 2015

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v letu 2015

Letni program športa v letu 2015 v Mestni občini Nova Gorica

 


 


< Nazaj na seznam