Sprejeti akti 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 15. januarja 2015

Datum: 15.01.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 15. januarja 2015

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 2. izredne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 12. decembra 2014

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2015 (prva obravnava).

Sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu MONG za leto 2015 opravi druga obravnava


< Nazaj na seznam