Sprejeti akti 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v petek, 12. decembra 2014

Datum: 12.12.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v petek, 12. decembra 2014

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 25. novembra 2014

2. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Osnovna šola Dornberk ter sklep o imenovanju nadomestne predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Osnovna šola Dornberk

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice organizacijske enote Biotehniška šola v Šolskem centru Nova Gorica

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja organizacijske enote Višje strokovne šole v Šolskem centru Nova Gorica

Sklep o imenovanju članov v odbor za prostor

Sklep o imenovanju članov v odbor za gospodarstvo

Sklep o imenovanju članov v odbor za kulturo, šolstvo in šport

Sklep o imenovanju članov v odbor za socialno varstvo in zdravstvo

Sklep o imenovanju članov v odbor za krajevne skupnosti

Sklep o imenovanju članov v statutarno-pravno komisijo

Sklep o imenovanju članov v komisijo za peticije in enake možnosti

Sklep o imenovanju članov komisijo za nagrade, priznanja in odlikovanja

Sklep o imenovanju članov v Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica


< Nazaj na seznam