Sprejeti akti 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 21. aprila 2011

Datum: 21.04.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEAUgotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice odbora za gospodarstvo ter sklep o imenovanju nadomestnega člana odbora za gospodarstvoSklep o soglašanju z imenovanje direktorja Javnega zavoda za šport Nova GoricaSklep o seznanitvi s kandidaturo za člana Nadzornega sveta HIT, d.d.Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010Sklep o opravljanju podrobnega pregleda v javnem skladu Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica in v Javnem skladu malega gospodarstva GoriškeOdlok o spremembah in dopolnitvah odloka o mestnem gozdu PanovecSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kurja vas – dostopna cestaOdlok o spremembi odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnostSklep o seznanitvi s projektom priprave strategije za zmanjševanje neenakosti v zdravju s krepitvijo zdravja v goriški statistični regijiSklep o seznanitvi z rednim letnim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi GoriciSklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova GoricaSklep o podaji soglasja Goriškemu muzeju, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2010 nameni za morebitni primanjkljaj sredstev za bruto plače zaposlenihSklep o zavzemu stališča do sprememb zakona o igrah na srečoDopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2001 – brezplačni prenos nepremičnine parc. št. 432/263 k.o. Stara Gora na MONGDopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2011 – zamenjava parc. št. 1721/3 k.o. Lokovec s parc. št. 119/5 in 119/7 k.o. Lokovec ter zamenjava parc. št. 1721/2 za parc. št. 111/3 k.o. LokovecSklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnine parc. št. 2939/14 in 2936/6, obe k.o. Bate ter parc. št. 5683/2 k.o. Osek


< Nazaj na seznam