Sprejeti akti 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 31. marca 2011

Datum: 31.03.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejetju poročila o izdanih sklepih 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Sklep o stališčih oziroma usmeritvah mestnega sveta k pripravi Zakona o igrah na srečo

Sklep o imenovanju ravnatelja Dijaškega doma Nova Gorica

Odlok o subvencioniranju mesečnih dijaških vozovnic za dijake Mestne občine Nova Gorica

Odlok o proračunu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2011

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011

Sklep o izvajanju preverjanja možnosti zakonite uporabe dajatve za obremenjevanje okolja z onesnaženo vodo

Odlok o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2011

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2011


< Nazaj na seznam