Sprejeti akti 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 10. marca 2011

Datum: 10.03.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o imenovanju komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o začasnem financiranju proračuna MONG za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2011 in obrazložitev

Sklep p predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 in obrazložitev

Odlok o spremembi odloka o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica

Sklep o sprejemu deklaracije za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin na Primorskem ter obrazložitev
 


< Nazaj na seznam