Sprejeti akti 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 27. januarja 2011

Datum: 27.01.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Sklepa o potrditvi mandatov nadomestnih dveh članov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Sklep o potrditvi programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2011

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o spremembi odloka o občinskih taksah

Sklep o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 in seznanitev s planom aktivnosti za leto 2011

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu, parc. št. 1721/3 in 1721/2 k.o. Lokovec


< Nazaj na seznam