Sprejeti akti konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 11. novembra 2010

Datum: 11.11.2010
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o seznanitvi s poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev v Mestni svet Mestne občine Nova Gorica in župana Mestne občine Nova GoricaSklep o imenovanju komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve županaSklep o sprejemu poročila komisije in potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve županaSklep o sprejemu poročila komisije in ugotovitev izvolitve županaSklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega svetaSklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


< Nazaj na seznam