DatumNaslovRubrika
27.02.2020Javno naročilo za izdelavo DGD in PZI za ureditev dela Soške ceste in vozlišča P+R na severnem delu SolkanaJavno naročilo
27.02.2020Javno naročilo za prometno ureditev in meteorna odvodnja okolice Osnovne šole ŠempasJavno naročilo
19.02.2020Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave dveh prostih delovnih mest \"Strokovni sodelavec VII/2-(I) za investicije\" v Službi za investicije Urada direktorja MONGRazpisi
14.02.2020Predlogi kandidatur za (1) imenovanje nadomestnega predstavnika MONG v Svet zavoda OŠ Solkan, (2) imenovanje treh predstavnikov MONG v Svet zavoda OŠ Čepovan in (3) imenovanje nadomestnega člana odbora za kulturo, šolstvo in šport Mandatna vprašanja - volitve - imenovanja
14.02.2020Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine v k.o. BranikRazpisi
06.02.2020Sprejeti akti 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 6. februarja 2020 ob 15. uriSklep mestnega sveta
06.02.2020Zapisnik 12. seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila 6.2.2020 ob 15. uriZapisnik seje Mestnega sveta
03.02.2020Javno naročilo za gradnjo objekta zimski bazen v Novi GoriciJavno naročilo
03.02.2020Javni razpis za sofinanciranje enoletnih in dvoletnih kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letih 2020 in 2021Razpisi
03.02.2020javno naročilo za vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO - KOLOJavno naročilo
30.01.2020Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine k.o. DornberkRazpisi
30.01.2020Javni razpisi Mestne občine Nova GoricaRazpisi
29.01.2020Javno naročilo za ureditev vstopne točke LijakJavno naročilo
23.01.202012. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 6. februarja 2020 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
21.01.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji premičnin v brezplačno uporaboRazpisi
21.01.2020Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za položajno uradniško delovno mesto »Podsekretar – vodja Službe za investicije« v Službi za investicije Urada direktorja Mestne občine Nova GoricaRazpisi
20.01.2020Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Razpisi
14.01.2020Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Javni zavod za šport Nova GoricaMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
13.01.2020Javni razpis za sofinanciranje programov športa v MONGRazpisi
13.01.2020Javni razpis za sofinanciranje prograrmov na področju tehnične kulture v MONG v letu 2020Razpisi
13.01.2020Javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Razpisi
13.01.2020Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Razpisi
11.01.2020Predlogi kandidatur za (1) imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Gimnazija Nova Gorica in (2) imenovanje Nadzornega sveta javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova GoricaMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
07.01.2020Proračun 2021Proračun
07.01.2020Proračun 2020Proračun
23.12.2019Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za uradniško delovno mesto »Podsekretar za organizacijsko premoženjske zadeve« v Uradu direktorja Mestne občine Nova GoricaRazpisi
20.12.2019Javno naročilo za rekonstrukcijo objekta Skupnostni center - II. fazaJavno naročilo
19.12.2019Sprejeti akti 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 19. decembra 2019 ob 15. uriSklep mestnega sveta
19.12.2019Zapisnik 11. seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila 19.12.2019 ob 15. uriZapisnik seje Mestnega sveta
09.12.2019Zapisnik 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila 9.12.2019 ob 17. uriZapisnik seje Mestnega sveta
<< 1. . . . .67891011121314. . . . . 47 >>