DatumNaslovRubrika
25.08.2021Javno naročilo za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN Rožna Dolina IIIJavno naročilo
24.08.2021Nov prijavni rok na razpise brezobrestnih posojilRazpisi
20.08.2021Predlog kandidature za (1) imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Solkan, (2) imenovanje nadomestnega člana Odbora za kulturo, šolstvo in šport, (3) imenovanje nadomestnega člana Komisije za nagrade, priznanja in odlMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
16.08.2021Zapisnik 7. izredne seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila 6. julija 2021 ob 17. uriZapisnik seje Mestnega sveta
16.08.2021Zapisnik 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 17. junija 2021 ob 15.00Zapisnik seje Mestnega sveta
11.08.2021Javni natečaj in razpisni pogoji za izdelavo logotipa/blagovne znamke in celostne grafične podobe Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica 2025Razpisi
10.08.2021Javni natečaj za direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova GoricaRazpisi
06.08.2021Javno naročilo za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov Javno naročilo
03.08.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbeRazpisi
02.08.2021Sprejeti akti 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 29. julija 2021 ob 15. uriSklep mestnega sveta
02.08.2021Javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021Razpisi
29.07.2021Sprememba namere o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporaboRazpisi
21.07.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbeRazpisi
16.07.2021Sprejeti akti 7. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v torek 6. julija 2021 ob 17. uriSklep mestnega sveta
15.07.202129. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 29. julija 2021 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
13.07.2021Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil – Javni razpis za sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2021Razpisi
13.07.2021Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mestaRazpisi
09.07.2021Predlog kandidature za (1) imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova GoricaMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
09.07.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporaboRazpisi
02.07.2021Predlog kandidature za (1) imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Branik, (2) imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova GoricaMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
01.07.20217. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek, 6. julija 2021 ob 17. uriGradivo mestnega sveta
29.06.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbeRazpisi
29.06.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbeRazpisi
24.06.2021Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mestaRazpisi
23.06.2021Sprejeti akti 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 17. junija 2021 ob 15. uriSklep mestnega sveta
23.06.2021Zapisnik 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. maja 2021 ob 15.00Zapisnik seje Mestnega sveta
23.06.2021Zapisnik 6. izredne seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila 10.5.2021 ob 15. uriZapisnik seje Mestnega sveta
23.06.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbeRazpisi
22.06.2021Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v MONG v letu 2021Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
22.06.2021Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v MONG v letu 2021Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
<< 123456789. . . . . 47 >>