DatumNaslovRubrika
18.10.2019Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mestaRazpisi
18.10.2019Javno naročilo za preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu - 1. fazaJavno naročilo
16.10.2019Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe - k.o. Nova GoricaRazpisi
10.10.20199. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 24. oktrobra 2019 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
09.10.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine v k.o. SolkanRazpisi
08.10.2019Javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Laščakove vileJavno naročilo
04.10.2019Javna dražba za prodajo nepremičnine - k.o. VitovljeRazpisi
02.10.2019Javno naročilo za dobavo električne energije za potrebe javne razsvetljave v obdobju od januar 2020 do december 2021Javno naročilo
01.10.2019Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnih predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Sveta zavoda Vrtec Nova GoricaMandatna vprašanja - volitve - imenovanja
27.09.2019Javno naročilo za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cestJavno naročilo
26.09.2019Sprejeti akti 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 26. septembra 2019 ob 15. uriSklep mestnega sveta
25.09.2019Javno naročilo za rekonstrukcijo križišča Rejčeva ulica - Prvomajska ulicaJavno naročilo
20.09.2019Javno naročilo za postavitev obeležja na Prevali - Evropski park miru - 1. fazaJavno naročilo
16.09.2019Javni razpis za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019Razpisi
12.09.20198. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 26. septembra 2019 ob 15. uriGradivo mestnega sveta
12.09.2019Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v zakup urbana vrtova B1 in B28Razpisi
06.09.2019Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2019Razpisi
06.09.2019Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2019Razpisi
06.09.2019Javna dražba za prodajo nepremičnine - k.o. VitovljeRazpisi
30.08.2019Sprejeti akti 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 29. avgusta 2019 ob 17. uriSklep mestnega sveta
28.08.2019Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
28.08.2019Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
26.08.20193. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 29. avgusta ob 17. uriGradivo mestnega sveta
23.08.2019Javno naročilo za izvedbo vzdrževalnih del na delu streh, fasad in obzidja na gradu RihemberkJavno naročilo
22.08.2019Obvestilo o uspešno zaključenem postopku javne objave prostega delovnega mestaRazpisi
08.08.2019Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil - Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Razpisi
08.08.2019Obrazci za oddajo delnih in končnih poročil - Javni razpis za sofinanciranje programov tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Razpisi
01.08.2019Rezultati javnega razpisa za sofianciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
01.08.2019Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019Prejemniki subvencij, posojil in drugih oblik pomoči
29.07.2019Zapisnik 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila 20. junija 2019 po zaključku 6. redne sejeZapisnik seje Mestnega sveta
123456789. . . . . 38 >>