Sprejeti akti 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 9. julija 2009

Datum: 09.07.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejetju poročila o izdanih sklepih 29. seje mestnega sveta z dne 19. junija 2009Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Milojka Štrukelj Nova GoricaSklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Slovensko narodno gledališče Nova GoricaOdlok o spremembi odloka o sofinanciranju veteranskih organizacijPravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študenta v MONGSklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob KornuOdlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji – severSklep v zvezi z zunanjo ureditvijo vodnega stolpa ter s prometno ureditvijo na območju Prvomajske uliceOdlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center v Novi GoriciOdlok o mestnem gozdu PanovecSklep v zvezi z novo lokacijo streliščaDopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2009, pridobitev parc.št. 1553/2 in 1554/2 k.o. Nova GoricaSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4888/31 k.o. Branik, dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, zamenjava nepremičnin parc.št. 4888/31 za 25/7 k.o. BranikDopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja nepremičnine parc. št. 1008/10 k.o. KromberkSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1287/19 in 1287/17 k.o. Kromberk ter dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, zamenjava nepremičnin parc.št. 1287/19, 1287/17 za 52/7 k.o. Kromberk


< Nazaj na seznam