Sprejeti sklepi nadaljevanja 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 9. julija 2009

Datum: 09.07.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep o sprejetju treh pravilnikov v zvezi s komunalnimi odpadki.Tehnični pravilnik o zbiranju in odvozu odpadkovTehnični pravilnik o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova GoricaPravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONGSklep o potrditvi aneksa k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasingomDopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – nakup parc. št. 1504/9 in 1505/2 k.o. Nova GoricaDopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v 2009 – brezplačni prenos na MONG del parc. št. 4800/2 k.o. ŠmihelSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo ter dopolnitev letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 1069/9 k.o. TrnovoSklep o ukinitvi grajenega javnega dobra ter dopolnitve letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2009, prodaja parc. št. 549/12 in 549/14 k.o. GradiščeSklep o nakupu zemljišča parc. št. 2470/7 k.o. Grgar


< Nazaj na seznam